Actie op de Avonturijn

Op de Avonturijn in Berg aan de Maas wordt een actie op gezet de komende periode. Hieronder leest u meer over deze prachtige actie voor het schooltje in Haïti. Succes met jullie actie en zodra er foto’s zijn zullen we ze bij dit bericht plaatsen!

Voor wie gaan jullie toppers dit doen?  Voor deze kinderen in de groepen op het schooltje in Haïti;

Onderstaand artikel is in het schoolblad opgenomen.

Zoals jullie mogelijk weten is een van de leerlingen van groep 8, Lissa van Erp, geboren in Haïti. Haïti is een land in het Caribisch gebied en is helaas nog steeds een van de armste landen van de wereld. Het wordt geteisterd door armoede en natuurrampen. Daarnaast is het politiek instabiel. Op dit moment zijn er veel rellen in de hoofdstad Port au Prince. Mensen zijn in opstand tegen de President en het feit dat er ondanks alle donaties wereldwijd, nauwelijks verbeteringen in het dagelijks leven voor de mensen zijn opgeleverd. Gelukkig geven hulporganisaties het gedoneerde geld niet zomaar aan regeringen. Ze investeren alleen als er daadwerkelijk verbeteringen gerealiseerd worden. 9 Jaar na de aardbeving zijn de leefomstandigheden van veel Haïtianen nog steeds slecht. Veel geld is dus wel gedoneerd maar nog niet besteed. Dit is nog in beheer van de hulporganisaties maar die zijn afhankelijk van het tempo en de mogelijkheden van het land. Kortom: een vicieuze cirkel die moeilijk te doorbreken is.

Onze stichting Steun Cité Soleil Haïti draagt dit land een warm hart toe om het ‘t geboorteland is van onze adoptiekinderen waaronder dus van Lissa van Erp. Lissa is op 2 jarige leeftijd naar Nederland gekomen. Zij is geboren in Cité Soleil, in één van de grootste sloppenwijken van het westelijk halfrond. Deze sloppenwijk ligt in de hoofdstad Port-au-Prince en kent de problemen die bij een krottenwijk horen: cholera, armoede, werkloosheid, analfabetisme, slechte hygiënische omstandigheden, Aids, drugs en geweld.

Midden in Cité Soleil staat ‘ons’ schooltje (EMAC= École Mixte Action Chretienne,). De kinderen die bij de EMAC naar school gaan betalen geen schoolgeld omdat het kinderen uit de sloppenwijk betreft , waarvan de ouders geen schoolbijdrage kunnen betalen. Deze school heeft dus geen inkomsten en nog volledig afhankelijk van sponsorgelden. Wij werken nauw samen met de stichting Hart voor Kinderen en samen zamelen we geld in voor de school. Het onderwijs dat er gegeven wordt, draagt een klein steentje bij aan de kansen die de kinderen krijgen in de samenleving en de toekomst van het land.

Wat houdt de inzamelingsactie in?

De EMAC school heeft een grote behoefte aan geld voor salarissen maar daarnaast ook aan verbruiksmaterialen en onderwijsondersteunende materialen. Om in deze behoefte te kunnen voorzien is geld nodig en we willen de kinderen van de Avonturijn vragen om ons te helpen dit geld in te zamelen.

Op woensdag 3 april a.s. krijgen alle kinderen een gastles waarin ze kennismaken met Haïti, met het schooltje en de scholieren. Ze leren over de rechten van het kind en dat dit niet in elk land zo vanzelfsprekend is als in Nederland. Tijdens de gastles vragen we aan de kinderen of ze ons willen helpen om geld in te zamelen door zich te laten sponsoren door ouders, ooms, tantes, buren, vrienden… Als tegenprestatie gaan de kinderen rondjes lopen tijdens de gymles. De kleuters gaan rondjes ‘rennen’ op een nog te bepalen dag. De andere leerlingen gaan rondjes lopen in de gymles van donderdag 10 april. We maken het voor de kinderen uitdagend door de loop een ‘obstacle run’ karakter te geven. Fun & veiligheid staan hierbij voorop.

De envelop die de kinderen tijdens de gastles van 3 april a.s. meekrijgen kunnen ze na een week inleveren bij de leerkracht. Deelname is uiteraard vrijwillig. Wij hopen dat zoveel mogelijk kinderen mee willen helpen.

In de meivakantie hebben we als gezin een rootsreis gepland naar Haïti waarbij Lissa ook haar biologische moeder en broer ontmoet. Ze kennen elkaar via Skype maar het is helemaal leuk om elkaar in levenden lijve te kunnen ontmoeten! Mogelijk kunnen we in mei ’19 niet afreizen omdat Port au Prince te onveilig is. Dat betekent dat we de reis uitstellen naar een ander moment (najaar of volgend jaar meivakantie).

Behalve de ontmoeting met moeder en broer, hebben we ook een bezoek aan het schooltje EMAC gepland. Ik zorg er dan voor dat van het opgehaalde bedrag materialen gekocht en bezorgd worden aan de school. We brengen het er zelf naar toe. Wat er aangekocht wordt, wordt uiteraard nauw afgestemd met de directeur en leerkrachten op het schooltje. Wat uiteindelijk aangekocht is laten we jullie natuurlijk weten via ISY.

Ik hoop dat jullie net zo enthousiast zijn als ik over deze inzamelingsactie. Wil je meer weten over het schooltje en onze akties?: www.steuncitesoleilhaiti.nl   Bedankt alvast voor meedoen!

Groetjes Manon van Erp-Wenmekers (moeder van Lissa van Erp, groep 8)

Comments are closed.