Actueel nieuws Cité Soleil 24 april 2019

We worden nog niet vrolijk van de berichten uit Haiti. Ik heb geprobeerd een zo duidelijk mogelijke vertaling te maken.

Artikel is van 17 april 2019 Port-au-Prince n.a.v interview met o.a onze vriend Joel Janeus

Ondanks de vele pogingen van notabelen en sociale werkers, werd de overeenkomst tussen de gewapende groepen in Cité Soleil niet gevonden. Sinds zondag staan gewapende individuen in het centrum van de sloppenwijk, maar ook in Wharf Jérémie, Chancerelles en de omliggende gebieden tegenover elkaar en vallen er doden en gewonden. Aan de kant van de officiële instanties zijn er geen cijfers bekend over het aantal slachtoffers. De loco-burgemeester Joël Janéus veroordeelt de passiviteit van de PNH ( Nationale politie) en verwijt hij de regering. Hij nodigt ouders of familieleden van slachtoffers uit om een klacht tegen de staat in te dienen.

Alles werd op zijn kop gezet toen gewapende mannen uit de wijk Boston, in het centrum van Cité Soleil, besloten hun bondgenoten te versterken in de regio Chancerelles, die vochten tegen de bendes van Wharf Jérémie en La Saline. “De gewapende groepen inde sloppen van de stad, die al in conflict waren met de gewapende mannen van Boston, ronselden aan de andere kant met die van La Saline en Wharf Jérémie”, informeert ons een inwoner ter plaatse, die rapporteert meerdere doden en gewonden en gewonden. ( Noot: Wijken die worden genoemd liggen veelal in en om Cité Soleil. De commune van Cité Soleil bestaat uit meerdere wijken/ buurten! Hier is bij mijzelf niet altijd duidelijkheid over!)

Rivaliserende bendes uit verschillende gevaarlijke buurten vlechten tegen elkaar, zoeken conflicten, zetten aan tot terreur in een gebied met een hoge economische concentratie. Kleine bedrijven, scholen, commerciële ondernemingen, openbaar bestuur … bijna alles ligt nu stil. “De situatie is zorgwekkend, maar we kunnen er niets aan doen,” klaagt een burger, angstig en gestrest.

De dagen gaan voorbij. Automatisch geweervuur weerklinkt dagelijks. De situatie blijft verslechteren. Het stadhuis van Cité Soleil zegt dat het al langer zo is. Hoeveel doden en gewonden? Tot en met woensdag 17 april was Joel Janeus, loco burgemeester en gemoeid met de sociale omgang in Cité Soleil, niet in staat om cijfers te maken.

“Er zijn doden in het kamp van gewapende mannen, en ook in de burgerbevolking. Maar geen duidelijke precisie over het exacte aantal, “zegt hij. “Het probleem is complex. We kunnen duidelijk spreken over de commercialisering van geweld, “zegt Janéus, die economische, politieke en sociale kwesties bespreekt, om uit te leggen wat er nu gebeurt.

De loco burgemeester informeert dat deze jonge mensen gloednieuwe automatische wapens hebben. Geconfronteerd met deze vernederende situatie, is de stad Cité Soleil niet van plan inactief te blijven. Joel Janéus beschuldigt de centrale macht en nodigt de ouders van de slachtoffers uit om een klacht tegen de staat in te dienen wegens onverantwoordelijkheid.

De loco-burgemeester van de gemeente protesteert ook tegen de politie, die, zegt hij, passief bleef. De heer Janéus nodigt de Directeur-Generaal van de PNH, Michelangelo Gideon, uit om alles in het werk te stellen om de veiligheid van alle burgers te waarborgen. “Als er politieke beperkingen zijn, moet de bevolking het weten. Politie werkt niet met politiek “, zegt hij.

Joel Janéus bekend als “Badou”, roept op tot bewustwording bij de gewapende individuen: “stop de bloedkraan” en herstel de vrede in de sloppenwijk. Tot deze woensdag weerklonk het geluid van kogels in Cité Soleil en het omliggende gebied. Automobilisten gaan verder en verder weg van dit gebied. De activiteiten zijn verlamd, in een sector die bijna volledig wordt gecontroleerd door gewapende bendes …

Door Journalist: Luckson Saint-Vil

Comments are closed.