Research Adoptie

Info over terug zoeken naar Biologische ouders (Roots research). 

Het lijkt zo ver weg; een skype afspraak met je gevonden familie in Haïti. Voor ervaringen op het gebied van roots-research kunt u altijd contact opnemen met de leden van de Stichting SCSH. Hun adoptie kinderen hebben allemaal, met begeleiding en steun van de adoptie- ouders, via MPE ( Organisatie van Pastor Enock) terug gezocht én contact gekregen met de biologische familie.

skype foto sept 2015 a (4)

Een Roots-research kan om diverse redenen tot stand komen. Het kan voor een adoptie kind om psychische of ( sociaal-) emotionele gronden belangrijk zijn om weer contact te krijgen met de biologische familie. Ook kunnen (nieuws) berichten vanuit Haïti nieuwsgierigheid opwekken of angsten creeëren waardoor de noodzaak een roots-research vervroegd plaats zal vinden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de aardbeving in 2010.
Neem altijd in acht, dat het een zoektocht vanuit het adoptiekind moet zijn. Het mogelijk jonge kind dient daarin uiteraard goed begeleid te worden met eventuele externe, deskundige hulp. De advies leeftijd is nog steeds 18 jaar bij vele Roots- opdrachten in adoptie landen. Je kunt hiervan af wijken maar overweeg de consequenties heel goed. Weeg mèt alle betrokkenen maar zeker ook samen mèt het adoptiekind ( mits oud en wijs genoeg) goed af, wat de zoektocht kan opleveren. Er komen mogelijk zowel negatieve als positieve berichten voor het kind. Wat zijn de verwachtingspatronen van het adoptiekind maar mogelijk ook van de biologische ouders ?!
Het antwoord op de vraag of bijvoorbeeld de familie nog leeft, schept weer honderd nieuwe vragen. Is het kind met de komende roots-research echt geholpen? Soms is het wijsheid om het adoptiekind nog even te laten wachten tot hij of zij zeker is van zijn/ haar gevoelens hierover. Geef adoptie dan ook een kans en ga niet tè vroeg zoeken. Het adoptie kind moet sterk in de schoenen staan om een Root-research te doorstaan.
Een roots-research is een emotionele aangelegenheid voor zowel het adoptiekind als ook zeker de adoptie ouders en ook voor de biologische ouders in Haïti ( Is hun huidige woonomgeving en relatie op de hoogte van alles). En deze adoptie-driehoek is vanaf het moment van roots-research onlosmakelijk met elkaar verbonden. En die verbondenheid kan (mogelijk) een prachtige aanvulling zijn op het adoptie verhaal van het kind.
IMG_0910

Er is een document met alle root-research mogelijkheden die wij als Stichting kennen.

Klik hier om te downloaden       overzicht mogelijkheden

 

contact:

U kunt over roots research contact opnemen met de Stichting via de stichtingsmail  info@steuncitesoleilhaiti.nl    Zij kunnen u verder inlichten over mogelijkheden om contact te krijgen met familie in Haiti. Er zijn vele mogelijkheden. Kies de persoon of organisatie die bij u past.

De stichting draagt geen verantwoordelijkheid voor keuzes die mensen maken omtrent roots research. I.v.m mogelijke betalingen / donaties naar de biologische ouders willen wij aangeven dat het een goede keuze is om te zorgen, dat biologische ouders een ID kaart hebben en betalingen rechtstreeks naar familie kunnen gaan verlopen. Wij adviseren zo min mogelijke tussenkomst als het om geldtransacties gaat. Uberhaupt , wees voorzichtig met geld te sturen!

Comments are closed.