Over de Stichting

LOGO-HAITI-2013

Beste bezoekers,
Graag willen wij, het bestuur van Stichting Steun Cité Soleil Haiti, de aandacht vragen voor diverse projecten in Cité Soleil. Wij zijn in 2011 in contact gekomen met de directie van MPE een grote organisatie die projecten heeft in de sloppenwijk Cité Soleil. Een bezoekje aan Nederland was voldoende om al twee organisaties geïnteresseerd te krijgen voor sponsoring voor die projecten van MPE. Een wederkerend bezoek aan MPE in Haïti gaf een goed beeld van alle projecten en de organisatie. We hopen ons steentje te kunnen bijdragen met onze Nederlandse stichting en website. Om met onze stichting daadwerkelijk  en actief bij te dragen aan het onderwijs project dat wij met de stichting hebben uitgekozen. We hebben besloten om ons te richten op de toekomst van de arme kinderen in de sloppenwijk. Die toekomst begint met goed onderwijs. De EMAC ( École Mixte Action Chretienne) is gelegen in Cité Soleil en valt onder een zijtak van de MPE organisatie. Wij adopteren deze school en willen bijdragen aan goed onderwijs.

Het bestuur ontvangt op geen enkele wijze een vergoeding of gelden voor het verrichte werk voor de stichting. Alle donaties en sponsorgelden gaan naar de projecten en activiteiten voor de armste kinderen in de sloppenwijk Cité Soleil. We hebben bij de oprichting van de stichting ook meteen een ANBI verklaring gekregen.

De Stichting Steun Cité Soleil Haiti is sinds 2013 een feit. Er is een bestuur gevormd met ouders van geadopteerde kinderen uit Haiti. We hebben dus allemaal een band met dit land en vele van deze kinderen komen ook uit Cité Soleil. Zowel de geadopteerde kinderen als de bestuursledenen zijn enthousiast om sponsoring te zoeken voor de projecten in de sloppenwijk. Een verbetering van deze grote sloppenwijk is erg nodig.
Namens het bestuur van Stichting Steun Cité Soleil Haiti,

Marije Prudon,  Jolanda Leeuwenburgh,  Manon Wenmekers  en Erwin Prudon.

info@steuncitesoleilhaiti.nl

______________________________________________________________________________

Graag stellen wij ons ook even persoonlijk aan u voor:

Ik ben Marije Prudon, getrouwd met Erwin Prudon en moeder van drie prachtige kinderen. Ik werk als leerkracht in het Speciaal Onderwijs in Nijmegen. Onze kinderen zijn alle drie , in 2001 tegelijk geadopteerd uit Haïti. Na de aardbeving in 2010 stond de wereld van onze kinderen behoorlijk op zijn kop. In 2011 zijn we met behulp van medewerkers van MPE in Haïti contact gekomen met de biologische moeder van de kinderen. Zo raakten we ook betrokken bij onderwijs projecten en andere projecten van MPE. De motivatie om deze projecten te gaan steunen werd nog meer versterkt toen Pastor Enock naar Nederland kwam. Zijn gedachten en visies over de mensen en vooral haalbare doelen waren een stimulans om actie te gaan ondernemen. Toen vrienden naar Haïti zijn afgereisd en de projecten bekeken hebben was het helemaal duidelijk; samen kunnen we helpen aan de veranderingen in oa. Cite Soleil. Mijn onderwijs hart richt zich dan ook graag op de kinderen in Haïti om zo hun kansen te vergroten en hun leven te veranderen. Van harte hoop ik dan ook dat we vele mensen kunnen overtuigen van een donatie aan onze projecten!

Marije Prudon

_______________________________________________________________________________

Ik ben Jolanda van Rens, 50 jaar, getrouwd met Mark en moeder van Cecile. Ik werk als administratief medewerkster bij de Sociale Dienst van de Gemeente Wijchen.  Cecile onze adoptie dochter,  is geboren in Port –au-Prince.  Ze was 9 maanden toen ze naar Nederland kwam.  In 2011 zijn wij via Marcel Jean in contact gekomen met de biologische moeder van Cecile. Blij zijn wij dat we, via Marcel, een paar keer  per jaar via Skype contact met de Haitiaanse familie van Cecile kunnen hebben. Deze contacten hebben ons opnieuw aan het denken gezet over wat wij kunnen betekenen voor Haïti.  Wat is het meest effectief?  Alleen geld overmaken geeft ons niet het gevoel dat dit daadwerkelijk bijdraagt aan een betere levenstandaard op de lange duur, dit blijven druppels op een gloeiende plaat. Dat gevoel krijg ik wel bij de visie én de projecten van Pastor Enock. Mooi dat onze stichting de MPE kan helpen zijn doelen te verwezenlijken.

Jolanda van Rens

_______________________________________________________________________________

 

Mijn naam is Erwin Prudon, 51 jaar en 16 jaar getrouwd met Marije. Dagelijks geniet ik van de aanwezigheid van onze drie pubers van 12, 13 en 14 jaar. Mooie leeftijden, maar ook een fase die nogal wat van ze vraagt. Met name het rugzakje vanuit Haïti en de familie aldaar blijft een terugkerende zorg. Gelukkig kunnen wij de familie in Haïti ondersteunen en zijn de Skype momenten zeer waardevol. Maar je wil meer doen. Ook voor al die andere mensen die nog steeds in krotten moeten leven, niet naar school kunnen gaan en geen medische hulp kunnen betalen. Er is nog zoveel mis in Haïti. Natuurlijk kan je niet iedereen helpen. Maar de mensen zich bewust laten worden dat het anders kan. Door een klein beetje hulp van buitenaf kan dat al een enorm verschil maken. Bijvoorbeeld om de mensen in Cité Soleil een fatsoenlijk dak boven hun hoofd bieden en mogelijkheden voor ze creëren zodat ze in hun dagelijkse levensbehoefte kunnen voorzien. En ervoor zorgen dat kinderen naar school kunnen gaan. Daar sta ik  samen met de stichting voor en daar zet ik me voor in.

Erwin Prudon

______________________________________________________________________________

Mijn naam is Manon van Erp-Wenmekers. Samen met Mark van Erp heb ik twee dochters waarvan de oudste een biologisch kind is en de jongste geadopteerd is uit Haïti. Via rootsresearch ben ik in contact gekomen met Marije en MPE. Tijdens het bezoek van de medewerkers van MPE aan Nederland heb ik met hen kennis gemaakt en ben ik erg enthousiast geraakt over hun projecten. Ik wil graag een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefsituatie in Haïti. Door mijn dochter heb ik toch een band met dit land gekregen en de mensen die er wonen. Door middelen te werven ten gunste van de MPE projecten, kunnen we het leven van met name kinderen in Haïti verbeteren. De kinderen zijn de toekomst van elk land en onderwijs als ook terugdringing van criminaliteit speelt in die toekomst een hele belangrijke rol. Ik wil de mensen in Nederland kennis laten maken met de leefomstandigheden in  Haïti. Na de aardbeving in 2010 zijn veel middelen gedoneerd aan samenwerkende hulporganisaties maar ondanks alle inspanningen hebben die er nog niet voor kunnen zorgen dat het land jaren anno 2013 op orde is. Geld alleen is niet genoeg! Er is een organisatie in het land zelf nodig om de donaties om te zetten in daden. De opbouw van Haïti moet uitgevoerd worden door Haïtianen zelf. Dat is de enige duurzame oplossing. Met MPE hebben wij een goede organisatie gevonden die doelen in Haïti realiseert en wij willen hen hier heel graag bij helpen. We nodigen u van harte uit om met ons mee te doen.

Manon Wenmekers

 

Comments are closed.